Ulica Królewska (dawniej 18 Stycznia). Kraków, 1970 rok.

Ulica wytyczana była etapami. Pierwsze projekty powstały w 1913 r. po rozebraniu wału fortyfikacyjnego (w rejonie obecnej al. A. Mickiewicza). Stopniowo przedłużana, w 1935 r. sięgnęła do ul. S. Konarskiego. W czasie II wojny światowej Niemcy dokończyli (przerwane wybuchem wojny) prace nad wielką magistralą wiodącą z centrum Krakowa na zachód, m.in. przedłużając Królewską do ul. Podchorążych. Zabudowa w systemie blokowym, zrealizowana przez Niemców zgodnie z zasadą Licht und Luft (światło i powietrze), miała stworzyć zaplecze mieszkaniowe dla osadników niemieckich. W 1941 r. przeprowadzono linię tramwajową, a w latach 1954-1969 wzdłuż ul. Królewskiej i Podchorążych powstała nowa zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą dla ok. 40 tys. mieszkańców. Wzniesiono trzy szkoły podstawowe, dwa licea i dwa przedszkola. Lokale w części parterowej przeznaczono na cele handlowo-usługowe, zbudowano też kilka wolno stojących pawilonów.

W czasie okupacji ulica nosiła nazwę – Reichstrasse, od 1946 r. – ul. 18 Stycznia, w 1991 r. przemianowana na ul. Królewską (nazwę tę nosiła w latach 1912-25 sąsiednia ul. Lea).