Prałatówka Kościoła Mariackiego. Kraków, 1963 rok.

Prałatówka ozdobiona sgraffitem wzniesiona została w miejscu dwóch starszych domów w latach 1618-1619 przez Macieja Litwinkowicza. Wieńczącą budynek attykę, uważaną za przykład typowej krakowskiej attyki, zbudował architekt Jan Zatorczyk w roku 1625. Czytaj dalej »

Aleja Jana Pawła. Kraków, 1964 rok.

Nazwa alei poświęcona jest obecnie papieżowi Janowi Pawłowi II. Pierwotna nazwa nadana po włączeniu Nowej Huty do Krakowa to ul. Wojewódzka, natomiast początkowy odcinek nosił nazwę ul. Wieczysta. W czasach PRLodcinek od skrzyżowania z ul. J. Meissnera do Placu Centralnego nosił nazwę Al. Planu 6-Letniego, natomiast odcinek od Placu Centralnego do skrzyżowania z ul. Bulwarową do 1975 r. był częścią ul. Igołomskiej, a później był ul. Rewolucji Kubańskiej.