Plac Wolności. Kraków, 1968 rok

Jest wytyczony i zbudowany na kształcie trójkąta. Obecną nazwę – Plac Inwalidów otrzymał w 1937 roku. W latach 1955 do 1991 przemianowany przez władze PRL na Plac Wolności.  Od 1958 do 1991 na środku placu stał Pomnik Braterstwa w formie wysokiego obelisku, upamiętniający wyzwolenie Krakowa przez Armię Czerwoną 18 stycznia 1945. W ostatnich latach planowane było ustawienie na jego miejsce pomnika ofiar represji komunistycznych lub pomnika Orła Białego, poświęconego wszystkim ofiarom faszyzmu i komunizmu w latach 1939-1989.

W kamienicy przy placu pod numerem 3 mieściła się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Pod numerem 4 mieści się wybudowany w latach 1924–1928 dom profesorów UJ, jeden z kilku wzniesionych w tamtym czasie. Kamienicę zaprojektowali: Ludwik Wojtyczko, Piotr Jurkiewicz oraz Stefan Żelenski.